Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:06:15

Poprawka 7

Za: 63 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11