Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 20-06-2013 godz. 12:35:49

Poprawka 4

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14