Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 20-06-2013 godz. 12:36:13

Poprawka 5

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13