Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:31:47

Poprawka 2

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 12