Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Dnia 20-06-2013 godz. 12:09:29

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 1 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13