Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:31:23

Poprawka 1, 6

Za: 29 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12