Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 20-06-2013 godz. 12:34:58

Poprawka 2

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17