Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 20-06-2013 godz. 11:58:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13