Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 20-06-2013 godz. 11:57:15

Poprawka 4

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14