Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-06-2013 godz. 11:49:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16