Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-12-2018 na 68. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 40
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
12 09:52:52 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

13 12:32:10 nie głosował Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 12:32:52 nie głosował Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1028)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 12:33:37 nie głosował Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1023)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 12:34:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 12:36:43 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 1

18 12:37:44 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 2, 4, 12, 14, 20, 25

19 12:38:10 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 3

20 12:38:34 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 5

21 12:38:58 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 6, 11

22 12:39:29 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 7

23 12:39:48 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 8

24 12:40:05 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 9

25 12:40:32 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 10

26 12:40:56 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 13

27 12:41:21 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 15

28 12:41:49 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 16

29 12:42:07 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 17

30 12:42:35 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 18

31 12:43:15 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 19, 21

32 12:43:45 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 22

33 12:44:06 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 23

34 12:44:29 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 24

35 12:44:48 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Poprawka 26

36 12:45:26 nie głosował Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 12:46:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 12:46:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 12:48:08 nie głosował Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 12:49:06 nie głosował Ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 12:50:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 12:51:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 12:53:08 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Wniosek o przyjęcie projektu

44 12:54:27 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

45 12:55:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 12:56:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 13:02:32 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 13:04:46 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Poprawka 1

49 13:05:07 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Poprawka 2

50 13:05:34 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 13:06:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek