Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Dnia 14-12-2018 godz. 12:48:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12