Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dnia 14-12-2018 godz. 13:06:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19