Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 14-12-2018 godz. 12:33:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15