Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:42:07

Poprawka 17

Za: 27 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13