Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:44:06

Poprawka 23

Za: 29 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11