Narzędzia:

Ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych

Dnia 14-12-2018 godz. 12:49:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11