Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dnia 14-12-2018 godz. 12:56:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12