Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Dnia 14-12-2018 godz. 12:46:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13