Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Dnia 14-12-2018 godz. 13:04:46

Poprawka 1

Za: 25 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 16