Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:41:21

Poprawka 15

Za: 26 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15