Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:45:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11