Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego

Dnia 14-12-2018 godz. 09:52:52

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21