Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 14-12-2018 godz. 12:32:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 14