Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Dnia 14-12-2018 godz. 13:05:07

Poprawka 2

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17