Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:38:34

Poprawka 5

Za: 28 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13