Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:44:48

Poprawka 26

Za: 27 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12