Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 14-12-2018 godz. 12:32:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13