Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:36:43

Poprawka 1

Za: 30 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12