Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:37:44

Poprawka 2, 4, 12, 14, 20, 25

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11