Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Dnia 14-12-2018 godz. 12:55:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12