Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Dnia 14-12-2018 godz. 12:53:08

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14