Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 14-12-2018 godz. 12:34:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 87 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11