Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Dnia 14-12-2018 godz. 13:02:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14