Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Dnia 14-12-2018 godz. 13:05:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 15