Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Dnia 14-12-2018 godz. 12:51:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12