Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach

Dnia 14-12-2018 godz. 12:46:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11