Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:40:56

Poprawka 13

Za: 28 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16