Narzędzia:

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Dnia 14-12-2018 godz. 12:38:10

Poprawka 3

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13