Narzędzia:

Głosowania w dniu 03-08-2012 na 17. posiedzeniu Senatu

Za: 46 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 4 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:43:59 za Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza

Wniosek o przyjęcie projektu

2 10:42:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 10:43:35 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 10:44:43 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 1

5 10:44:58 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 2

6 10:45:19 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 3

7 10:45:41 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 10:46:46 nieobecny Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 1

9 10:47:02 za Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 2

10 10:47:25 za Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 3

11 10:47:40 za Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 4

12 10:48:00 za Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 5

13 10:48:14 za Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 6

14 10:48:35 za Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 10:50:39 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 1

16 10:50:56 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 2

17 10:51:19 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 3

18 10:51:55 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 4

19 10:52:24 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 5

20 10:52:49 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 6

21 10:53:43 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 8

22 10:54:10 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

23 10:57:38 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

24 10:58:02 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

25 10:58:30 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

26 10:58:51 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

27 10:59:28 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 11:01:26 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 11:03:12 za Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o odrzucenie ustawy

30 11:03:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 11:05:06 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1,3

32 11:05:35 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2,4

33 11:06:03 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

34 11:06:57 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1

35 11:07:14 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2

36 11:07:34 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 3

37 11:07:56 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 11:08:56 za Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wniosek o odrzucenie ustawy

39 11:09:35 za Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Poprawka 1

40 11:10:09 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Poprawka 2

41 11:10:35 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 11:12:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 11:12:42 za Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 11:13:29 za Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 11:14:38 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne

Poprawka

46 11:14:59 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

47 11:16:01 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 11:17:39 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Wniosek o przyjęcie projektu

49 11:20:06 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 1

50 11:20:25 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 2

51 11:20:43 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 3

52 11:21:08 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami