Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Dnia 03-08-2012 godz. 11:12:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 0 27 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0