Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Dnia 03-08-2012 godz. 10:45:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 28 0 0 28 1
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0