Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Dnia 03-08-2012 godz. 11:03:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 9