Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 03-08-2012 godz. 10:51:55

Poprawka 4

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9