Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Dnia 03-08-2012 godz. 11:16:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11