Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 03-08-2012 godz. 11:07:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12