Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-08-2012 godz. 10:42:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9