Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Dnia 03-08-2012 godz. 11:20:06

Poprawka 1

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15