Narzędzia:

Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Dnia 03-08-2012 godz. 11:13:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 11