Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-08-2012 godz. 10:59:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 10